Ciele

Občianske združenie Open Eyes pri E - KU Inštitúte jazykovej a interkultúrnej komunikácie sa zameriava na tieto oblasti vzdelávania:

I.  Cudzojazyčné vzdelávanie:

  • organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií pre všetky vekové kategórie obyvateľstva SR (aj v rámci ďalšieho vzdelávania dospelých),
  • organizovanie vzdelávacích, jazykových a rekvalifikačných programov,
  • tvorba nových vzdelávacích programov.

II.  Integrácia cudzincov:

  • jazykové a interkultúrne vzdelávanie cudzincov (všetky skupiny - migranti, azylanti a pod.),
  • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre cudzincov,
  • organizovanie informačných kampaní zameraných na majoritnú spoločnosť.

III.  Jazykové a interkultúrne vzdelávanie zahraničných lekárov a zdravotníckeho personálu v SR (špecifický cieľ):OZ Open Eyes reaguje na potreby slovenského zdravotníctva. Jedným z jeho znakov je nedostatok lekárov a zdravotníckeho personálu, ktorý odchádza zo Slovenska do zahraničia. Na uvoľnené miesta prichádza personál z iných krajín, predovšetkým Ukrajiny a Ruska. Ukazuje sa, že je dôležité naučiť týchto ľudí komunikovať v slovenskom jazyku a zoznámiť ich so špecifikami slovenského prostredia (interkultúrna príprava).

Získané finančné prostriedky budú použité na podporu konkrétnych vzdelávacích aktivít súvisiacich s činnosťou E - KU Inštitútu JaIK v Nitre. O použití finančných prostriedkoch budeme verejnosť informovať aj na tejto internetovej stránke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

Login or Register

LOG IN