O nás

Občianske združenie Open Eyes pri E - KU Inštitúte jazykovej a interkultúrnej komunikácie podporuje rozvoj jazykového a interkultúrneho vzdelávania obyvateľstva. Snaží sa reagovať na nové potreby a výzvy, ktoré vznikajú v rýchlo sa meniacich spoločenských podmienkach.

Okrem toho sa zameriava na úspešnú integráciu cudzincov.

Najnovší a najprogresívnejší cieľ združenia predstavuje jazykové a interkultúrne vzdelávanie zahraničných lekárov a zdravotníckeho personálu v SR, čím reaguje na vysoko aktuálne potreby slovenského zdravotníctva. Jedným z jeho znakov je práve nedostatok odborného personálu,  pretože odchádza zo Slovenska do zahraničia. Na uvoľnené miesta prichádzajú lekári z iných krajín (po úprave legislatívy sa očakáva aj príchod zdravotných sestier), predovšetkým z Ukrajiny a Ruska. Je dôležité naučiť týchto ľudí komunikovať v slovenskom jazyku a zoznámiť ich so špecifikami slovenského prostredia (interkultúrna príprava).

Názov: Občianske združenie Open eyes
Sídlo: Piaristická 2, 949 01 Nitra
Právna forma: Občianske združenie
Dátum vzniku: 9.03.2008
IČO:  42336864
Číslo reg. Min. vnútra SR: VVS/1-900/90-31731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

Login or Register

LOG IN